خانه / ۱۳۹۷ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

تاریخچه تایلند

تایلند تنها کشور جنوب شرق آسیاست که تاکنون مستعمره هیچ کشوری نبوده است. کشور تایلند دارای تاریخی ۸۰۰ ساله می باشد که می توان آن را به ۵ دوره مجزا تقسیم بندی کرد. نانچائو اولین دوره از آن می باشد که قلمروی آنها در آن زمان شامل استان “یونان” چین …

توضیحات بیشتر »

بهترین جنگل های تایلند

بهترین جنگل های تایلند

اه های تكثر برای لذت بردن از فطرت متنوع تایلند وجود دارد. برخی ها به ورا آنگاه این هستند که در كناره ها بکر و لاجوردی این کشور آفتاب بگیرند، گروه به عقب سروكار فرهنگی با اقوام متنوع تایلندی اند و برخی دیگر به لذا بعد راه هایی می گردند …

توضیحات بیشتر »