ببینید | تلاش و انگیزه دیدنی ؛ لحظه جالب بالا رفتن شتر از تپه شنی را ببینید

در این ویدئو، بالا رفتن جالب یک شتر از تپه‌های شنی در بیابان را ببینید.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید