ببینید | عجیب اما واقعی ؛ این پرنده رزمی کار با لگد زدن مار شکار می‌کند!

مرغ منشی علاقه عجیبی به خوردن مارها دارد. او در ابتدا با قدرت شروع به لگد زدن به مارها می‌کند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید