حُسن استفاده از دارایی‌ها مهم و ضروری است

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید برنامه هفتم توسعه کشور تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی‌های کشور که امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد طوری که بتوانیم بخشی از چالش‌ها و ناترازی‌ها را با استفاده از دارایی‌های کشور رفع کنیم.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید