مصوبه کنکور به دنبال دستیابی به عدالت آموزشی است

اصفهان- ایرنا- ریس مرکز سنجش و تضمین کیفیت آموزشی گفت: مصوبه کنکور در راستای تربیت آموزش عمومی کشور و دستیابی به عدالت آموزشی است.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید