افزایش خودکشی در آمریکا/ سالانه هفت هزار نفر با سلاح گرم خودکشی می کنند

به گزارش ایرنا از شبکه ای بی سی نیوز، براساس تحقیقات سازمان کنترل اسلحه، میزان افرادی که در شهرهای آمریکا بر اثر خودکشی با اسلحه جان خود را از دست داده اند در طول دهه گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به طور متوسط ​​از هر ۱۰ شهر ۴ شهر این میزان از خودکشی را در بر می گیرد که بیش از هفت هزار مرگ و میر در سال نزدیک به ۲۰ خودکشی در روز را شامل می شود.

براساس این گزارش، میزان خودکشی با اسلحه در شهرهای آمریکا که قوانین سختگیرانه تری نسبت به قوانین اسلحه دارند نصف شهرهایی است که قوانین سبک تری نسبت به کنترل اسلحه دارند.

به گفته سازمان کنترل اسلحه، بسیاری از خودکشی ها و سایر مرگ های ناشی از اسلحه در آمریکا که در مجموع ۲۴ هزار نفر در سال است – قابل پیشگیری هستند و باید به این بحران رو به رشد بهداشت عمومی رسیدگی کرد.

تحقیقات همچنین نشان می دهد که به طور متوسط ​​روزانه ۶۵ مرگ و میر از طریق خودکشی با اسلحه در آمریکا صورت می گیرد که البته از این مرگ و میرها می توان پیشگیری کرد زیرا ثابت شده است که با اعمال سیاست ها و اقدامات محدود کردن دسترسی به اسلحه باعث کاهش خودکشی با سلاح گرم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.