لرستان در رتبه چهارم جذب اعتبارات نوسازی مدارس کشور است

یونس بهاروند ایران نیا روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مابقی این اعتبارات طی روزهای آینده به دنبال پیگیری های انجام شده جذب می شود.

وی عنوان کرد: در حوزه احداث مراکز آموزشی لرستان حدود ۳۰ درصد اعتبارات توسط خیرین تامین می شود و بدون حضور آنها طرح های مدرسه سازی موفق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۲۷ میلیارد تومان در حوزه خیرین مدرسه ساز در استان جذب شده است افزود: در این مدت ۳۰ تفاهم نامه مدرسه سازی در قالب ۵۶ کلاس درس منعقد و امسال تاکنون ۲۰ تفاهم نامه در قالب ۱۱۶ کلاس درس اجرایی شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: همچنین بر اساس تفاهم با بنیاد قلم چی، ۳۰ مدرسه یک تا ۲ کلاسه با اعتبار هر کلاس ۱۵۰ میلیون تومان احداث می شود که عملیات اجرایی فاز نخست آن در روستاهای محروم کوهدشت شمالی آغاز شده است.

بهاروند ایران نیا با بیان اینکه هزینه اجرایی هر کلاس درس روستایی حدود ۶۰۰ میلیون تومان است افزود: مابقی اعتبار مورد نیاز توسط سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور تامین می شود.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی ۷۱۶ کلاس درس در قالب ۱۳۸ فضای آموزشی این استان از مدارس یک تا ۱۲ کلاسه در حال انجام است که از این مجموع ۵۹ مدرسه دولتی ، ۳۵ مدرسه مشارکتی و ۴۴ مدرسه خیر ساز هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.