تقویت تفکر انتقادی؛ یکی از شیوه‌های آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان است

تهران- ایرنا- مدرس ارتباطات اجتماعی گفت: یکی از شیوه‌های آموزش سواد رسانه ای به کودکان و نوجوانان توسط والدین ارتقای تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان و تشویق به کنجکاوی و پرسشگری موثر است. باید به آنها یاد دهیم که هر پدیده‌ای عاملی دارد و نیاز است تا آنها عوامل و علل را بشناسند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید