شکست سنگینی را در غزه متحمل شدیم

ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در اظهار نظری اذعان کرد که این رژیم شکست سنگینی را در غزه متحمل شده است.